|
|
 
 
 
નવા સમાચાર

 

માં વિશ્વંભરીની સ્તુતિ


વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વતણી જનેતા, વિદ્યાધરી વદનમાં વસજો વિધાતા
દુર્બુદ્ધિને દૂરકરી સદબુદ્ધિ આપો, મામ પાહિ ઓ ભગવતિ ભવ દુ:ખ કાપો...
ભૂલો પડી ભવરણે ભટકું ભવાની, સૂઝે નહી લગીર કોઈ દીશા જવાની
ભાસે ભયંકર વળી મનના ઉપાપો, મામ પાહિ ઓ ભગવતિ ભવ દુ:ખ કાપો...

આ રંકને ઊગરવા નથી કોઈ આરો, જન્માંધ છું, જનની હું ગ્રહી બાંય તારો
ના શું સુણો ભગવતિ શિશુના વિલાપો, મામ પાહિ ઓ ભગવતિ ભવ દુ:ખ કાપો...

મા કર્મ જન્મ કથની કરતાં વિચારૂં, આ સૃષ્ટિમાં તુજ વિના નથી કોઈય મારું
કોને કહું કઠણ યોગ તણો બળાપો?, મામ પાહિ ઓ ભગવતિ ભવ દુ:ખ કાપો...

હું ક્રોધ કામ મન મોહ થકી છકેલો, આડંબરે અતિ ઘણો મદથી બકેલો
દોષો થકી દુષિત કરી માફ પાપો, મામ પાહિ ઓ ભગવતિ ભવ દુ:ખ કાપો...

ના શાસ્ત્રના શ્રવણનું પયપાન પીધું, ના મંત્ર કે સ્તુતિ કથા નથી કાંઈ કીધુ
શ્રધ્ધા ધરી નથી કર્યા તવ નામ જાપો, મામ પાહિ ઓ ભગવતિ ભવ દુ:ખ કાપો...

રે ! રે ભવાની બહુ ભૂલ થઈ જ મારી, આ જિંદગી થઈ મને અતિશે આકરી
દોષો પ્રજાળી સઘળા તવ છાપ છાપો, મામ પાહિ ઓ ભગવતિ ભવ દુ:ખ કાપો...

ખાલી ન કોઈ સ્થળે છે વિણ આપ ધારો, બ્રહ્માંડમાં અણુ અણુ મહી વાસ તારો
શક્તિ ન માપ ગણવા અગણિત માપો, મામ પાહિ ઓ ભગવતિ ભવ દુ:ખ કાપો...

પાપે પ્રપંચ કરવા બધી વાતે પૂરો, ખોટો ખરો ભગવતિ પણ હું તમારો
જાડયાંધકાર કરી દૂર સુબુદ્ધિ આપો, મામ પાહિ ઓ ભગવતિ ભવ દુ:ખ કાપો...

શીખે સુણે રસિક છંદ જ એકચિત્તે, થકી ત્રિવિધ તાપ ટળે ખચિતે
વાઘે વિશેષ વળી જગદંબા તણા પ્રતાપો, મામ પાહિ ઓ ભગવતિ ભવ દુ:ખ કાપો...

શ્રી સદગુરુ શરણમાં રહીને યજું છું, રાત્રિદિને ભગવતિ તુજને ભજું છું
સદભક્ત સેવકતણા પરિતાપ ચાંપો, મામ પાહિ ઓ ભગવતિ ભવ દુ:ખ કાપો...

અંતર વિષે અધિક ઊર્મિ થતાં ભવાની, ગાઉ સ્તુતિ તવ બળે નમીને મૃડાની
સંસારના સકળ રોગ સમૂળ કાપો, મામ પાહિ ઓ ભગવતિ ભવ દુ:ખ કાપો...

 
   સુવિધાઓ
 
 
 
 
ચિત્ર પ્રદર્શની